Generelle vilkår og betingelser for samarbejde med influencers

Sidst opdateret: 02-10-2023

1. Definitioner 1. Parti 1: Techweise BV, beliggende på Fascinatio Boulevard 522, 2909 VA i Capelle aan den IJssel, Holland. 1.2. Part 2: Influencer: Den enkelte part, som Techweise BV indgår partnerskab med for at promovere produkter eller tjenester på sociale medieplatforme.

2. Genbrug af postet indhold

2.1. Techweise BV forbeholder sig retten til at genbruge alt indhold, der er postet af Influenceren til salgsfremmende formål, herunder men ikke begrænset til marketingmateriale, annoncer og opslag på sociale medier.

3. Rettidig opslag af indhold

3.1. Influencer accepterer at lægge det aftalte indhold ud på deres sociale medieplatforme inden for den aftalte periode, som angivet i samarbejdsaftalen eller kontakten via internettet.
3.2. Såfremt Influencer ikke lægger indholdet op inden for den aftalte periode, forbeholder Techweise BV sig retten til at idømme en bøde i henhold til betingelserne i samarbejdsaftalen.

4. Placering af en klikbar URL i beskrivelsen

4.1. Efter at have postet en video, der promoverer Techweise-produkter, skal Influencer inkludere det tilknyttede produktlink i deres biografi på sociale medier og efterlade det i bio i mindst fem (5) dage efter, at videoen er offentliggjort.

5. Betaling og refusion

5.1. Betaling og kompensation for samarbejdet aftales i en særskilt samarbejdsaftale mellem Techweise BV og Influencer.

6. Opsigelse af samarbejde

6.1. Techweise BV forbeholder sig retten til til enhver tid at opsige samarbejdet med Influencer, hvis Influencer handler i strid med disse generelle vilkår og betingelser eller samarbejdsaftalen.

7. Fortrolighed

7.1. Fortrolige oplysninger og materialer kan blive delt under samarbejdet. Influencer forpligter sig til at holde disse oplysninger fortrolige og ikke videregive dem til tredjemand.

8. Gældende lov og tvister

8.1. Hollandsk lov gælder for disse generelle vilkår og betingelser.
8.2. Eventuelle tvister, der opstår fra eller relateret til disse generelle vilkår og betingelser, vil blive forelagt for den kompetente domstol i Holland.

Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer Influencer de betingelser og forpligtelser, der er angivet heri for samarbejdet med Techweise BV. Alle øvrige specifikke detaljer og betingelser for samarbejdet vil blive fastlagt i en særskilt samarbejdsaftale